Menu_Trà Nhúng Dilmah Sachet/ Dilmah Sachet

25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
25.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 25.000 VND  --...
20.000₫
_ Nóng/Hot – Đá/Cold : 20.000 VND  --...