Menu_Trà Organic Dilmah / Dilmah Organic Sachet

30.000₫
_Nóng / Hot – Đá / Cold : 30.000 VND ...
30.000₫
_ Nóng / Hot – Đá / Cold : 30.000 VND ...
30.000₫
_Nóng / Hot – Đá / Cold : 30.000 VND ...
30.000₫
_Nóng / Hot – Đá / Cold : 30.000 VND&...
30.000₫
Nóng / Hot – Đá / Cold : 30.000 VND  ...
30.000₫
_ Nóng / Hot – Đá / Cold : 30.000 VND ...